Ochrana osobných údajov a Cookies

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Glamadise.sk vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prevedenie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť GLAM IMPEX s.r.o. , Mánesova 345/13, 37001 České Budějovice, Česká republika (ďalej len "správca").
  • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanieMilan Holzäpfel, Stará cesta 1/2286, 37006 České Budějovice, Česká republika adresa elektronickej pošty obchod@glam.cz, telefón +420728859859.
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
   • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
   • splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
  • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 2. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, účtovníctvom a marketingom, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát.
  • Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
  • Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 4. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  • Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu.
  • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre výkon zmluvy internetovým obchodníkom alebo pre prevedenie opatrení prijatych pred uzatvorením zmluvy internetovým obchodníkom.

Vzťahuje sa iba na situácie, keď sú osobné údaje získavané priamo od dotknutých osôb (zákazníkov). Nevzťahuje sa teda na situácie, keď sú osobné údaje získané inak (od tretej osoby, od iného správcu, z internetu a pod.)

Nevzťahuje sa najmä na situácie, kedy by mali byť osobné údaje odovzdávané do krajín mimo EÚ a na spracovanie osobitej kategórie osobných údajov.

Informácie o spracovaní osobných údajov pre prípad zasielania obchodných oznámení (teda spracovanie osobných údajov založených na súhlase zákazníka), upravujú tieto podmienky.

 

V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách, vás týmto informujeme, že naše webové stránky využívajú pre svoju činnosť tzv. cookies.

Jedná sa o krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači, a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti. www.glamadise.sk používa cookies na identifikáciu a sledovanie návštevníkov, ktorí používajú naše webové stránky a na ich predvoľbu pre prístup k webovej stránke.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky.

Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho serveru.

Aké existujú druhy Cookies?

Všeobecne možno súbory Cookies, alebo dočasné súbory uložené v prehliadači, rozdeliť na dva druhy. Tie, ktoré sa ukladajú len krátkodobo a na webe či e-shope slúžia na uľahčenie jeho využívania (napr. zapamätanie si vloženého tovaru v košíku, navštíveného produktu, zatvorenie vyskakovacieho okna a pod.). Tieto dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú tak potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov.

Druhý typ súborov cookies sa ukladá dlhšiu dobu (napr. niekoľko týždňov až mesiacov). Tieto cookies napomáhajú tomu, aby bolo možné identifikovať počítač pri opakovanej návšteve našich webových stránok. Neumožňujú vás však identifikovať ako konkrétnu osobu.

Dlhodobé cookies súbory nám umožňujú lepšie personalizovať naše stránky a ponúknuť vám pre vás relevantný obsah alebo reklamu. Zbierané dáta sú úplne anonymné a nemôžeme ich spájať s akýmikoľvek inými dátami.

Za akým účelom súbory Cookies využívame?

Zapamätávanie si osobného nastavenia - Cookies našim webovým stránkam umožňujú uľahčiť vaše prehliadanie webových stránok a personalizáciu zobrazovaného obsahu. Umožňujú tiež napríklad pamätať si obsah košíka, prihlásenie či odhlásenie, súhlas s upozornením a pod.

Štatistické údaje - Aby sme mohli zlepšovať kvalitu našich stránok, zhromažďujeme anonymné štatistiky návštevnosti, ktoré nám pomáhajú k ďalšiemu rozvoju nášho podnikania. Pre evidenciu využívame nástroj Google Analytics s platným dodatkom pre spracovanie osobných údajov treťou stranou. Tieto dáta nie je možné spájať s konkrétnou osobou.

Zobrazovanie reklamy - Cookies umožňujú lepšie cielenie reklamy pre našich užívateľov a návštevníkov vďaka personalizácii ich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty alebo služby, ktoré sú pre neho relevantné, a o ktoré prejavil v minulosti potenciálny záujem.

Pre tento typ reklám využívame nižšie uvedené služby, v rámci ktorých dochádza k segmentácii užívateľov na základe spoločných rysov. Tieto dáta nie je možné spájať s konkrétnou osobou.

 • Google (AdSense, AdWords) Viac informácií TU
 • Facebook (Facebook Pixel). Viac informácií TU
 • RTB (Adform). Viac informácií TU
 • Glami.sk (Glami Pixel). Viac informácií TU

Chceme vám ponúknuť čo najlepší možný servis, vyznať sa v tom, čo potrebujete a čo hľadáte.

Z tohto dôvodu prenášame dáta o návštevnosti úplne anonymizované do Google Analytics, Google Tag Manager a Facebook Pixel.

Pokiaľ si z akéhokoľvek dôvodu neželáte tieto služby používať, môžete ich zakázať kliknutím tu na: "NESÚHLASÍM S POUŽÍVANÍM COOKIES". 
Ich odber opäť obnovíte vymazaním cookies pre stránku Glamadise.sk.

Ako Cookies deaktivovať alebo vymazať?

Ak nechcete súbory cookies využívať alebo zmazať ich obsah, ktorý webové stránky pri vašich návštevách na rôznych webových stránkach a portáloch uložili, môžete využiť návody pre jednotlivé najčastejšie využívané prehliadače nižšie:

Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Priebežne môžeme Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov sa stanú účinnými po ich zverejnení na tejto stránke.

Posledná aktualizácia 24.05.2018