Ako vrátiť objednávku

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pokud nebudete vrácení objednávky vyřizovat návštěvou naší provozovny, zboží odešlete doporučeným balíkem bez dobírky např. pošta nebo případně jinou přepravní společností, na adresu: Glam, Stará cesta 1/2286, 37006 České Budějovice, Česká republika

Vrácené zásilky příjímáme pouze na této adrese. Zásilky zaslané na cizí/jiné adresy nebudou vyplaceny.

K uspěšnému vyřízení vrácení čásky je nutné zaslat email na reklamace@glam.cz s informací o číslu objednávky, vypsanými položkami k vrácení a číslem účtu ve fortmátu IBAN, kam má být částka zaslána.

Pozor! Vrácení může být vyřízeno pouze při zaslání emailu s informacemi, co s vrácenou zasilkou máme udělat(zda vyměnit nebo např. vrátit peníze).